Välkommen!

NYHET 2022! Karin blir vår nya styrelseordförande. Vi ser fram emot detta med stort tillförsikt. Vår tillit till Karin är fullkomlig. Kärlek och Ljus. //Ägarna 💙

En hemsida för Handikappförbundens Intresseorganisation Värmland.

OBS! Detta är ett privat initiativ och vi har inga samarbeten eller direkta intressen i övriga organisationer som presenteras här på sidan.

Vill du kontakt Handikappförbunden Värmland direkt kan du vända dig till:

  • Södra Kyrkogatan 11
  • 652 24
  • Karlstad

Eller så kan du ringa dem direkt på telefonnummer: 054-18 04 65

Handikappförbunden Värmland består av en styrelse som du kan komma i kontakt med via deras kansli. Adressen hittar du ovan (samt telefon).

De har flera medlemsföreningar knutna till sig som representerar respektive medlemsförenings intressen.

Handikappförbunden Värmland verksamhet

Förbundets främsta uppgift är att se till att handikappade eller funktionsnedsatta personer får tillgång till samma service och rättigheter som icke-handikappade. En viktig grundpelare i verksamheten är FN-konventionen som beskriver de rättigheter som gäller för personer med funktionsnedsättningar.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Förbundet skall också medverka till att alla, oavsett funktionsnedsättning eller inte, närstående och den drabbade själv skal ges samma möjligheter som alla andra. Ett liv på lika villkor är devisen.

Ytterligare hörnstenar i verksamheten är integritet och respekt. Alla oavsett bakgrund och förutsättningar skall mötas med respekt i vård och omsorg. Genom att bidra med resurser och kunskap jobbar Handikappförbunden Värmland för att sprida kunskap och information till olika instanser i Värmland.

De jobbar också direkt och indirekt genom olika typer av samverkansavtal med Landstinget. Detta tillsammans med samarbete med Region Värmland ger bra förutsättningar för att kunna nå ut och påverka de rätta instanserna för att nå bästa möjliga framgång i det dagliga arbetet.

Rätten till ett liv utan smärta

Allt arbete skall till syvende och sist leda till en bättre, värdigare och roligare vardag för personer med funktionsnedsättningar och dessa personers närstående. Att funktionsnedsatta ska ha samma rätt till smärtlindrande läkemedel så som till exempel Diklofenak och Voltaren skall vara en självklarhet.

Vikten av bra kroppshållning för funktionshindrade (Posture Management w/ Posture Brace)

Bra hållning är viktigt för alla men oftast inget vi tänker på vår vardag. Särskilt viktigt är bra hållning för funktionshindrade personer.

Personer med funktionsnedsättning kan utveckla allvarliga snedvridningar och asymmetri i kroppen. Detta kan i sin tur leda till permanent förkortningar av musklerna och resulterade asymmetrier i kroppen.Eftersom dessa asymmetrier kan bli mer uttalade för funktionshandikappade kan det få betydande konsekvenser för dessa människors välbefinnande och hälsa. Det kan resultera i allvarliga och kroniska smärtor ofta förknippade med skolios eller problem med höfterna.

Mycket allvarliga fall kan även få livshotande följder som svårighet att svälja eller att andas och öka risken för bröstinfektioner. Dessa problem har självfallet en negativ effekt på individen, deras familj, vårdnadshavare och hälsovården.

Det finns också en växande men i stor utsträckning okänd grupp av personer i riskzonen för dålig hållning och strukturella problem. Personer med demens och som också har drabbats av stroke har kraftigt begränsat rörelsemönster. Dessa personer kan inte sitta och spenderar långa perioder sängen och skulle dra nytta av posturala ingripande (posture management)- som förhindrar snedvridning.

Posture ryggstöd (eng. Posture Brace), eller hållningsväst kan med fördel användas av personer med mindre uttalade problem. Dessa kan hjälpa patienten att förbättra sin hållning. Är även kända under namnet hållningssele.

Benefits of posture improvements …
http://www.betterposture.net/
by Nathan White

Haptic stabilization of posture in adults with intellectual disabilities …
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20571156
by E Mauerberg-deCastro

FN:s konvention

Genom att bli medlem i Handikappförbunden Värmland bidrar du till verksamheten som beskrivit ovan och hjälper till att öka medvetenheten om den funktionsnedsattas vardag och liv i den värmländska regionen. Ett viktigt arbete som stöds, enligt ovan, av FN-konventionen samt själv klart de folkvalda partierna i Sveriges riksstad.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ds 2008:23

Tveka inte att kontakta förbundet om du har några frågor eller om du vill diskutera något särskilt förslag eller viktig aspekt på vår verksamhet. Kontakta oss om du saknar någon information på denna sida.